Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”

Celem Konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy, spełniającego wymagania techniczne określone w Regulaminie.

Najlepsze 3 (trzy) prace konkursowe zostaną wykorzystane do zaprojektowania przez Pocztę Polską S.A. arkusika trzyznaczkowego, który zostanie wydany przez Pocztę Polską S.A. w nakładzie 100 tysięcy sztuk.

Konkurs polega nie tylko na zaprojektowaniu znaczka pocztowego lecz również na poznaniu w sposób bardziej dogłębny jego tematyki.

Podczas zajęć zdalnych uczniowie zapoznają się z istotą wolontariatu, dowiedzą się jak mogą nieść pomoc w obecnych trudnych czasach jakich się znaleźliśmy. Będą mogli wykazać się inicjatywą niesienia pomocy w swoim środowisku lokalnym.

Młodzież zapozna się również z historią znaczka oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi znaczków pocztowych i filatelistyki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie oraz zajęciach zdalnych.

Prace prosimy przesyłać na adres: [email protected].