“Corona – English”: językowy projekt edukacyjny Ekonomika

W związku z panoszącą się na świecie pandemią koronawirusa, obowiązkiem odbywania zajęć szkolnych zdalnie oraz chęcią zmotywowania Was, uczniów Ekonomika, do pogłębionej nauki języka angielskiego postanowiliśmy zaproponować Wam językowy projekt edukacyjny pod tytułem „Corona – English”.

Co trzeba zrobić?

Projekt jest dwuetapowy.

Etap I – polega na zrealizowaniu zadania na podany temat w formie artykułu, memu, prezentacji wykonanej w oprogramowaniu Prezi (do 10 slajdów), plakatu lub materiału video. Cztery ostatnie formy powinny zawierać grafikę oraz tekst.

Tematy do zrealizowania (można wybrać więcej niż jeden):

  1. Social effect of COVID-19 on our lives. How has it changed?
  2. Daily life during the lockdown and after.
  3. How will COVID-19 impact on our lives in the future?
  4. This is disease! How to prevent from COVID-19?

Opracowany temat (lub link) należy przesłać do koordynatorów projektu na poniższe adresy do 4 czerwca 2020: [email protected] oraz [email protected]

Etap II – wypełnienie w języku angielskim ankiety zamieszczonej w chmurze. Link do ankiety zostanie Wam przesłany.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń Ekonomika.

Zadania projektowe można realizować indywidualnie lub w trzyosobowych grupach.

Co otrzymają uczestnicy projektu?

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

  1. Certyfikat uczestnictwa w projekcie.
  2. Cząstkową ocenę celującą z języka angielskiego.
  3. Wpis pochwalny w dzienniku lekcyjnym.

Zapraszamy do udziału.
Monika Wasilewska, Mariusz Szczuchniak