Informacje dla maturzystów – względy zdrowotne

Informacje dla maturzystów – względy zdrowotne

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy powinni ten fakt zgłosić do szkoły

 

Każda sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych (np. astma, alergie, ….) nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.