Uczniowie Ekonomika zdobywają doświadczenia w czasie pandemii koronawirusa

Zbliżamy się do końca roku szkolnego 2019/2020. Ostatnie miesiące to całkowita „rewolucja” w systemie kształcenia, które z dnia na dzień musiało przystosować się do nowej rzeczywistości wywołanej pojawieniem się koronowirusa. Ta trudna dla nas wszystkich sytuacja nie miała wpływu na obniżenie motywacji uczniów Ekonomika w zdobywaniu wiedzy i umiejętności za pomocą nowoczesnych technologii takich jak: e-edukacja czy kształcenie zdalne.

Mimo problemów organizacyjnych, technicznych, a czasem zdrowotnych, nasi dzielni uczniowie potrafili znaleźć czas i siły, które pozwoliły im angażować się w niekonwencjonalne metody pozyskiwania nowej wiedzy i doświadczenia.

Reprezentacja „Ekonomika” w składzie: Patrycja Witoszka, Martyna Malec z kl.2bt oraz Luiza Podgórska z kl.1a, znalazła się wśród 74 zespołów uczniowskich z całej Polski, które zakwalifikowały się w kategorii Technika i Szkoły Branżowe I stopnia do udziału w 3. edycji ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 3” z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych.

Podczas rozgrywki eliminacyjnej trwającej od 01 kwietnia do 19 maja br., nasz zespół o wdzięcznej nazwie EvenTor założył wirtualne przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją imprez okolicznościowych. Młode bizneswoman podejmowały realistyczne decyzje biznesowe dotyczące m.in. zakupu sprzętu, zatrudnienia pracowników, przygotowania i wyposażenia stanowisk pracy. Systematycznie analizowały zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywały ofertę pod względem ilości, jakości i cen do zmieniających się preferencji klientów. Należy dodać, że cała symulacja odbywała się w aktualnej sytuacji epidemicznej, co było dodatkowym wyzwaniem dla młodych przedsiębiorców. Mimo tego firma EvenTor dzielnie rywalizowała z konkurencją na wirtualnym rynku.

Po dwóch miesiącach zmagań i zaciętej rywalizacji niewiele zabrakło, by znaleźć się w gronie zwycięzców. Nie mniej jednak nasze trzy wspaniałe bizneswoman: Patrycja, Martyna i Luiza miło wspominają możliwość udziału w prestiżowych zawodach.

Zapewne  doświadczenie  zdobyte w wirtualnej rozgrywce w przyszłości zaowocuje ponadprzeciętnymi wynikami ich realnych firm.