Konkurs historyczny „Cud nad Wisłą 1920”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie historycznym „Cud nad Wisłą 1920” organizowanym pod patronatem honorowym  Prezesa Rady Ministrów przez Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim i  Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii wojny polsko – bolszewickiej oraz zaangażowanie młodzieży w obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy literackiej, która może przyjąć:

  1. formę rozprawki, której tematem będą rozważania: „Bitwa Warszawska – Cud nad Wisłą czy efekt genialnej strategii?”,
  2. utworu poetyckiego, inspirowanego wydarzeniami Bitwy Warszawskiej.

Praca literacka powinna być zredagowana na stronie A4 z marginesami o szerokości 2,5 cm, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12, z odstępem między wierszami o wartości 1,5 cm (przy czym praca w kategorii rozprawka winna liczyć nie mniej niż 250 słów). Premiowane będą prace charakteryzujące się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością.  Prace należy przesyłać w terminie do 23 czerwca 2020r. Organizatorzy przewidują 100 atrakcyjnych nagród , które zostaną wręczone w dniu 15 sierpnia 2020 r. podczas obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim ( o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić się do swojego nauczyciela j. polskiego lub historii, aby dokonać rejestracji, w terminie do 15 czerwca 2020.

Cud nad Wisłą_Regulamin Konkursu