Technik spedytor- nowoczesny zawód, obowiązki…

Technik spedytor to odpowiedzialny zawód, który dzięki rozwojowi branży transportowej zdobywa coraz większą popularność. Spedytor jest odpowiedzialny za wysyłanie oraz odbieranie towarów. Może wykonywać również czynności takie jak załadunek, rozładunek, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie czy udzielanie informacji taryfowych lub celnych. Spedycja wchodzi w skład logistyki. Nie oznacza to jednak, że spedytor jest logistykiem. Zajmuje się on węższym zakresem działań. Do typowych obowiązków spedytora należy:

  • pozyskiwanie nowych klientów i przewoźników,
  • bieżąca obsługa zleceniodawców,
  • bezpośrednia współpraca z przewoźnikami, w tym np. negocjowanie stawek transportowych monitorowanie obsługiwanych zleceń,
  • pilnowanie terminowości realizowanych usług,
  • nadzór nad rentownością zleceń transportowych,
  • koordynowanie procesu transportowego.

Dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość, zdolność koncentracji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres to pożądane cechy spedytora.

Jeśli chcesz zostać spedytorem, wybierz naukę w technikum. W Polsce nie istnieje kształcenie na poziomie wyższym w kierunku spedycji (za wyjątkiem studiów podyplomowych).

Poniżej prace uczniów Ekonomika kształcący się w zawodzie technik spedytor. Są to projekty firm transportowych (nazwa i logo). Zachęcamy do głosowania poprzez polubienia na najbardziej atrakcyjny, Waszym zdaniem, projekt.