Konkurs na plakat – Międzynarodowy Dzień Mediacji

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie uświetniającym obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat mediacji oraz propagowanie jej idei. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Uczniowie zainteresowani udziałem w w/w konkursie proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie do dn. 06.09.2020 r. prac wraz z formularzem zgłoszeniowym (osoby niepełnoletnie dołączają także zgodę na udział dziecka w konkursie) na adres: [email protected].

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!! Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Ewy Kowalewskiej, Pana Piotra Misiorka i Pana Łukasza Kołodziejczyka oraz na stronie
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji

Dokumenty do pobrania