Ekonomik w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W czerwcu 2020 roku nasza szkoła została podłączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), której operatorem jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Czym jest OSE

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

W związku z dodatkowymi zabezpieczeniami łącza internetowego stosowanymi w OSE, na urządzeniach korzystających z sieci szkolnej niezbędne jest zainstalowanie odpowiedniego certyfikatu bezpieczeństwa w celu poprawnego wyświetlania stron internetowych.

Dotychczasowe ustawienia WiFi (nazwa sieci, hasło) pozostają bez zmian.

Instrukcje i certyfikaty

Certyfikat można pobrać ze strony OSE – certyfikat.ose.gov.pl (strona dostępna tylko z sieci podłączonej do OSE) lub ze strony szkoły.


Dla komputerów z systemem Windows 7, 8, 10

Urządzenia mobilne (smartfony, tablety)


Dla komputerów z systemem MacOS


Dla komputerów z systemem Linux