Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA prowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Katedrą Kształcenia Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Regulamin XVII Edycji Konkursu „Eko – Planeta” – ETAP SZKOLNY:

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w:

  1. TEST KONKURSOWY „Żak”dla uczniów szkół ponadpodstawowych zgodnie z obowiązującym programem nauczania.

– test dotyczy wiadomości z zakresu wiedzy z: przyrody, biologii i ochrony środowiska.

– test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, który składa się z 30 pytań    zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów)

W przypadku zamknięcia szkół ze względu na wystąpienie sytuacji epidemiologicznej w kraju, test konkursowy zostanie przeprowadzony zdalnie (online) przez platformę internetową. Więcej informacji u Szkolnego Organizatora Konkursu – nauczyciela biologii – Waldemara Kobylarz.

  1. KONKURS PRACY INDYWIDUALNEJ formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub album (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat „ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS”.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO PLANETA bardzo proszę o kontakt osobisty lub poprzez wiadomości w e-dzienniku ze Szkolnym Organizatorem Konkursu  – nauczycielem biologii Waldemarem Kobylarz.

Ostateczny termin zgłoszenia do konkursu do dnia 08 października 2020 r.

Informacja od organizatora konkursu: „Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo w konkursie maja uczniowie, za których zostanie dokonana wpłata w wysokości 10,00 zł od osoby za udział w każdej formie konkursowej (TEST, PRACA INDYWIDUALNA) . Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rady Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji, urzędów wspierających działalność kulturalno – oświatową.