OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK W SZKOLE NA PRZERWACH

W związku z zaistniałą, pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, Dyrektor Szkoły od 12.10.2020, wprowadza (do odwołania), obowiązek noszenia maseczek we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie ZSP Nr1 w obu budynkach w czasie przerw pomiędzy zajęciami.

Przypominamy również o obowiązującej, jak najczęstszej higienie i dezynfekcji rąk.