Proekologiczny projekt „Postaw na słońce”

POSTAW NA SŁOŃCE

7. edycja, rok szkolny 2020/2021

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dostrzegając wagę tematu, projekt patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Klimatu.

Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy – BADAWCZY i FILMOWY. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE BARDZO PROSZĘ O KONTAKT POPRZEZ E-DZIENNIK Z NAUCZYCIELEM WALDEMAREM KOBYLARZ.

pns2020