Konkurs „Dobry uczeń – Dobra szkoła”

Drodzy uczniowie!

Każdego roku w naszej szkole organizowaliśmy „Konkurs na najwyższą frekwencję”, który cieszył się ogromną popularnością. Niestety, ze względu na pandemię zmuszeni zostaliśmy do zmiany nazwy i zasad przyznawania nagrody. Celem nowego konkursu „Dobry uczeń – Dobra szkoła” jest wyłonienie uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu o najwyższej średniej ocen, którzy w roku szkolnym 2020/2021, w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, osiągną średnią ocen powyżej 5.0 (z wyłączeniem 5.0). W przypadku zakwalifikowania kilku osób, zostanie wylosowana nagroda główna. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie  konkursu „Dobry uczeń – Dobra szkoła” zamieszczonym na stronie szkoły.

Dla przypomnienia, nagrodą główną jest KURS PRAWA JAZDY ufundowany przez sponsora Pana Andrzeja Truska  –  właściciela  Ośrodka Szkolenia Kierowców „Dobra Szkoła”. Każdy z naszych uczniów może być zwycięzcą!!!

Dobry_uczen_Dobra_szkoła_regulamin