Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2020

Z wielką radością informujemy, że  nasze uczennice: Karolina Popielec, uczennica klasy 4bt – kształcąca się w zawodzie technik informatyk, i Paulina Majerczyk, uczennica klasy 2c – kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów. 10 grudnia Pani Dyrektor Sylwia Horoszkiewicz wręczyła dyplomy naszym stypendystkom. Stypendium przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!!!