Informacje dla uczniów i absolwentów odnośnie zmian na maturze.

Informacje dla uczniów i absolwentów odnośnie zmian na maturze.

Dzień dobry.
Informuję, że:

1. Nie ma obowiązku zdawania egzaminów ustnych – kto chce zdawać musi powtórnie je zadeklarować (wszyscy uczniowie z urzędu nie zdają egzaminów ustnych)

2. Nie ma obowiązku przystępowania do przedmiotu na poziomie rozszerzonym, kto nie chce zdawać musi złożyć korektę w deklaracji (kto nie wykreśli przedmiotu na deklaracji, będzie go musiał zdawać)

3 Wszelkie zmiany można dokonać w dniach 7.01, 11.01. 12.01, 18.01, 25.01, 01.02 – będę w tym czasie dostępny w szkole w godzinach 9:00-15:00. Deklaracje poprawiamy osobiście. W tych dniach absolwenci będą też mogli złożyć swoje deklaracje maturalne.

4. Po upłynięciu terminu, nie będzie możliwości wprowadzenia zmian i deklaracje wstępna staje się deklaracją ostateczną i wszystkie zadeklarowane w niej egzaminy obowiązkowymi. Nie będzie też możliwości złożenia deklaracji przez absolwenta.

5. Termin składania deklaracji ostatecznej dla uczniów i absolwentów upływa 7 lutego 2021.