patroni2021

Projekt edukacyjny pt. „W kręgu Patronów 2021 roku”

Sejm RP ustanowił Rok 2021 – Rokiem Cypriana Kamila Norwida, ponieważ obchodzimy 200. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę urodzin: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza.

W nawiązaniu do ww. rocznic Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu postanowiła realizować projekt edukacyjny  pt. „W kręgu Patronów 2021 roku”, by przybliżyć  młodzieży sylwetki wybitnych pisarzy i poetów.

Cyprian Kamil Norwid wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W swojej twórczości  odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.

 „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury” –  głosi tekst uchwały.

Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, którzy także zostali podkreśleni w uchwale „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu”.

 Stanisław Lem – najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden
z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – napisano w dokumencie.

Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W uchwale napisano: „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.

Źródło: sejm.gov.pl

CELE PROJEKTU:

 • upowszechnienie wiedzy o biografii, twórczości i znaczeniu spuścizny artystycznej Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema
  i Tadeusza Różewicza dla dziedzictwa kultury narodowej,
 • zaktywizowanie uczniów do działań twórczych i ich propagowanie wśród społeczności uczniowskiej,
 • propagowanie prac i osiągnięć uczniów: literackich, recytatorskich, plastycznych
  i teatralnych związanych z twórczością Patronów Roku.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Wykonanie gazetki tematycznej „Patroni 2021 roku”;
 • Czytanie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
 • Czytanie wybranych fragmentów prozy i poezji Tadeusza Różewicza;
 • Czytanie wybranych fragmentów powieści Stanisława Lema;
 • Czytanie poezji Cypriana Kamila Norwida;
 • Czytanie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida
  i Tadeusza Różewicza podczas imprezy czytelniczej „Walentynki w Ekonomiku”;
 • Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Patroni Roku – życie i twórczość”;
 • Zorganizowanie konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji Patronów”;
 • Wystawka tematyczna „Cyprian Kamil Norwid”;
 • Wystawka tematyczna „Krzysztof Kamil Baczyński”;
 • Wystawka tematyczna „Stanisław Lem”;
 • Wystawka tematyczna „Tadeusz Różewicz”;
 • Przygotowanie montażu słowno – muzycznego poświęconego Patronom 2021 roku;
 • Projekcje filmów i wywiady dostępne w zasobach Internetu, m.in.: „Do potomnego”, „Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski”, „Krzysztof Kamil Baczyński – powstaniec, poeta z Pokolenia Kolumbów”, „Etos chrześcijański w twórczości Cypriana Kamila Norwida” – prof. Piotr Chlebowski”, „Konteksty filozoficzne twórczości Cypriana Kamila Norwida” – dr Krystyna Laszczyńska-Fankanowska, „Norwid – Poeta i świat” – prof. Krzysztof Trybuś, „Debiuty poetyckie” Tadeusza Różewicza, „Obrazy Tadeusza Różewicza” – prof. dr hab. Andrzej Skrendo, „Wspominamy Tadeusza Różewicza”, „Etyka w twórczości Stanisława Lema” – Zbigniew Sperka, Wywiad ze Stanisławem Lemem przeprowadzony przez Grzegorza Brauna, Film dokumentalny o Stanisławie Lemie, „Dlaczego warto czytać Lema? – dr Marta Kładź-Kocot.
 • Ćwiczenia w aplikacjach: Wordwall, Genially, LearningApps, Qizzizz;
 • Lekcje z cyklu Patroni Roku;
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczucia poety do Basi oraz najpiękniejszych wierszy miłosnych Baczyńskiego;
 • Baczyński w kontekście plastycznym – stworzenie ilustracji do wybranego utworu poety.

Działania te będą realizowane na zajęciach podczas nieobecności nauczycieli oraz lekcjach języka polskiego.

Projekt edukacyjny „W kręgu Patronów 2021 roku” realizuje Barbara Ogórek nauczyciel bibliotekarz i Agnieszka Puchacz i Aleksandra Szeląg – nauczyciele języka polskiego.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w ww. działaniach.

Projekt ma charakter otwarty, niektóre działania mogą być uzupełniane, bądź mogą mieć zmienioną formę.

patroni2021