Uczeń klasy 3 et Jakub Bzdyra uczący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powalczy o stypendium

Rozpoczyna się 3 edycja Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Program jest organizowany i finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem Programu jest w szczególności:

  1. wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:
    • realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
    • edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
    • promowania wzorowych postaw proekologicznych,
    • dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia, czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.
  2. wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu po raz drugi weźmie udział w tym przedsięwzięciu.

W ubiegłym roku tytuł laureatki i stypendystki Programu „Lider wiedzy i środowiska zdobyła uczennica klasy 2ct Paulina Skowyra ucząca się w zawodzie technik hotelarstwa – gratulujemy!!! Opiekunem Pauliny był wychowawca – Waldemar Kobylarz.

W bieżącym roku jako pierwszy zgłosił się uczeń klasy 3 et Jakub Bzdyra uczący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej – gratulujemy błyskawicznej decyzji – wychowawca Anna Sokół. Opiekunem dydaktycznym będzie Waldemar Kobylarz nauczyciel biologii.

Pomimo pandemii i obostrzeń z tym związanych, w terminie od maja 2021r. do 8 października 2021r. przed Kubą dziesiątki zadań jakie będzie musiał zaplanować, wykonać oraz współpracować z uczelniami wyższymi, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. Wszyscy trzymamy kciuki za Kubę i z całych sił dopingujemy go w osiągnięciu zamierzonego celu.