Logo Why Ekonomik

Konkurs z języka angielskiego „Why Ekonomik?” zorganizowany z okazji 100-lecia szkoły

Lubisz naszą szkołę? Uważasz, że dokonałeś właściwego wyboru? Myślisz, że nauka w Ekonomiku to inwestycja w przyszłość? Jeśli tak, podziel się swoją opinią z innymi! Zapraszamy do udziału w konkursie z języka angielskiego „WHY EKONOMIK?” organizowanym z okazji 100-lecia ZSP Nr 1 w Zamościu. Stwórz wiersz, plakat lub prezentację i powiedz innym, dlaczego wybrałaś/eś naszą szkołę. Nagrody czekają!

 

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
“WHY EKONOMIK?”
ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI 100-LECIA SZKOŁY

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.
 2. Celem konkursu jest:
  • rozbudzanie zainteresowań i popularyzacja języka angielskiego,
  • rozwijanie umiejętności językowych i twórczych, poprzez aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach,
  • zachęcenie uczniów do wyrażenia opinii w języku angielskim na wskazany temat.
 3. Konkursu przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.
 4. Uczniowie drogą mailową zgłaszają JEDNĄ pracę w jednej lub każdej z kategorii:
  • wiersz,
  • plakat,
  • prezentacja multimedialna.
 5. Termin przeprowadzenia konkursu to 30.04- 30.05 2021 roku.
 6. Zasady udziału w konkursie ogłasza organizator konkursu. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są wysłać do nauczycieli języka angielskiego (Pani Magdaleny Bajaki na adres [email protected] lub Pani Klaudii Duławskiej na adres [email protected]) w terminie do 30.05.2021 roku mail zatytułowany “WHY EKONOMIK” z załącznikiem pracy (wiersz, prezentacja multimedialna lub plakat). Uczestnik otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem wpłynięcia pracy do organizatora konkursu.
 7. Temat konkursu organizowanego z okazji 100-lecia ZSP Nr 1 w Zamościu to “WHY EKONOMIK?” Uczestnik w formie wiersza, plakatu lub prezentacji multimedialnej ma za zadanie przekonać dlaczego “Ekonomik” okazał się najlepszym wyborem szkoły.
 8. Organizatorzy konkursu wytypują najciekawsze prace, spełniające wymagania formy, treści, poprawności językowej, zawartości merytorycznej, estetyki, samodzielności i kreatywności.
 9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 10. Prace wykonane niesamodzielnie i naruszające zasady ujęte w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Regulamin konkursu opracowały:
Magdalena Bajaka
Klaudia Duławska