Sukces w Wojewódzkim Konkursie Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej

W dniu 8 czerwca 2021 r. w Domu Kultury w Chełmie  wręczono nagrody i wyróżnia uczniom, którzy brali udział w Wojewódzkim Konkursie Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży poezją obcojęzyczną, kształcenie umiejętności tłumaczenia i interpretacji myśli poety obcojęzycznego.

Uczennica naszej szkoły Kinga Kornas z klasy 2 gt, otrzymała wyróżnienie za przetłumaczenie wiersza Eduarda Asadowa „Запоминайте нас, пока мы есть!”.

Warto wspomnieć, że w naszej szkole miłośników poezji rosyjskiej jest wielu, są to: Brygida Jasińska klasa 3et, Dominika Buczak klasa 2 ft, Barbara Kliszcz klasa 2ft, Wiktoria Chmiel klasa 4 dt, Kinga Szczerbik klasa 4 dt, Julia Drzewinka klasa 3et, Martyna Jarosz klasa 3ct, Weronika Puchacz klasa 3ct.

Do konkursu uczniów przygotowała pani Katarzyna Wójtowicz-Borodziuk-nauczyciel języka rosyjskiego.

Kindze Kornas gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!