Warsztaty z psychologiem

W miesiącu wrześniu 2021 r. rozpoczęliśmy w szkole cykl warsztatów psychologicznych dla młodzieży na temat stanu obniżonego nastroju i depresji. Realizowane zajęcia opierały się  na kontekście zdrowego rozwoju i zachowań ryzykownych zaburzających rozwój psychiczny młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem nauki zdalnej. Prelegentem był Pan Edwin Pałyga – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Badania Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że z każdym rokiem wzrasta liczba osób cierpiących na depresję. Nauka w trybie zdalnym, brak kontaktów z grupą rówieśniczą – to główne powody nasilających się zaburzeń. Często młody człowiek, który cierpi na depresję, jest traktowany przez otoczenie jako leniwy, wiecznie niezadowolony czy smutny. Niektórzy próbują bezskutecznie motywować dzieci i młodzież z depresją, mówiąc: „weź się w garść”, „nie przesadzaj, nic takiego złego ci się nie dzieje”.

Objawy młodzieżowej depresji:

 • Smutek, przygnębienie, płaczliwość, łatwe wpadanie w złość lub rozpacz, co może demonstrować się wrogością w stosunku do otocznia;
 • Zobojętnienie, apatia, utrata zdolności do przeżywania radości;
 • Zaprzestanie aktywności, która wcześniej sprawiała satysfakcję;
 • Wycofanie się z życia towarzyskiego;
 • Nadmierna reakcja na krytykę, drażliwość czy złość, nawet wtedy kiedy rodzic zwróci uwagę w bardzo delikatny sposób;
 • Depresyjne myślenie, które wyraża się w słowach: „wszystko jest bez sensu”, „jestem beznadziejny”, „nikt mnie nie lubi”, „i tak mi się nic nie uda”;
 • Nieuzasadnione uczucie lęku – „sam nie wiem czego się boję”;
 • Podejmowanie impulsywnych, nieprzemyślanych działań, aby złagodzić lęk, napięcie i smutek, np. picie alkoholu;
 • Działania autodestrukcyjne – samookaleczanie się, rozmyślne zadawanie sobie bólu;
 • Myśli samobójcze.

Objawy niespecyficzne mogące wystąpić u młodego człowieka z depresją:

 • Zaburzenia koncentracji i trudności z zapamiętaniem, które powodują trudności w nauce, opuszczanie lekcji, pogorszenie wyników edukacyjnych;
 • Pobudzenie psychoruchowe – w wyniku przeżywanego lęku i napięcia uczeń wykonuje wiele bezsensownych ruchów;
 • Podejmowanie niektórych aktywności w nadmiarze, np. granie na komputerze;
 • Zwiększenie lub zmniejszenie apetytu;
 • Problemy ze snem – trudności z zasypianiem, wybudzenia w nocy, budzenie się wcześnie rano, nadmierna senność.