Święto patrona młodzieży – Św. Stanisława Kostki, inauguracja roku szkolnego

Dnia 20.09.2021 r. w Kościele ojców franciszkanów w Zamościu odbyła się Msza święta o Boże błogosławieństwo dla wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. Mszy świętej przewodniczył ks. Rafał Kowalczuk, natomiast homilie wygłosił o. Łukasz Rombel, który wskazał miejsca gdzie młody człowiek powinien poszukiwać sensu swojego życia. Wszystkich zgromadzonych na Eucharystii przywitał o. Andrzej Zalewski proboszcz, gwardian klasztoru, który zapewnił o codziennej modlitwie w naszych intencjach. W liturgii Mszy świętej czynnie wzięła udział nasza młodzież przygotowując oprawę muzyczną oraz liturgię słowa. Niech patron dzieci i młodzieży Święty Stanisław Kostka wyprasza nam wiele mądrości i wytrwałości w nowym roku szkolnym.