Rozstrzygnięcie konkursu „Droga do świętości kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”

4 października 2021r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Droga do świętości kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”. Do konkursu zgłosiło się 32 uczniów z klas 2c, 2f, 3b, 3g, 3at, 3bt, 3dt, 3gt, 4at, 4ct, 4dt, 4et.

Zgodnie z regulaminem konkursu przeprowadzono losowanie wśród 20 osób, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi.

Podczas losowania wyłoniono 5 laureatów:

  • Aleksandra Wróbel – klasa 3bt,
  • Natalia Mulawa – klasa 4ct,
  • Jakub Jarosz – klasa 2c,
  • Natalia Pachla – klasa 4dt,
  • Szymon Jurgielewicz – klasa 3b.

Uczestnicy konkursu otrzymają oceny celujące z religii, punkty z zachowania, laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do obejrzenia relacji losowania zwycięzców.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!