Moje greckie praktyki – Mobilność międzynarodowa to rzeczywiście szansa na rozwój kompetencji uczniów naszej szkoły

Dwa pierwsze tygodnie października 2021 r. (04-15 października) to okres staży i praktyk zawodowych 78 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu realizowanych w ramach projektu pt. „Mobilność międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji uczniów”. Uczniowie Ekonomika, którzy kształcą się w zawodach technik ekonomista, hotelarstwa, informatyk oraz logistyk przebywali w miejscowości Neos Panteleimonas w Grecji, gdzie podnosili i rozwijali swoje kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne. Mobilność odbyła się dzięki pozyskaniu przez szkołę funduszy na realizację projektu pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Partnerem projektu była organizacja Kika Mobility Center Ltd. z siedzibą w Agios Stefanos w pobliżu Aten.

Uczestnicy projektu realizowali program praktyk i staży zawodowych ustalonych wspólnie z partnerem projektu. Podczas zajęć uczniowie nabywali doświadczenie zawodowe w Grecji, gdzie niejednokrotnie mieli odniesienie i skalę porównawczą do polskiego rynku pracy w zestawieniu z realiami i perspektywami zatrudnienia w kraju przyjmującym oraz w Polsce. W dalszej części pokrótce scharakteryzujemy specyfikę praktyk i staży zawodowych uczniów naszej szkoły w rozbiciu na zawody, w których się kształcą.

Pierwszy dzień mobilności dla wszystkich zawodów był dniem organizacyjnym. Wszystkie grupy zapoznały się z zagadnieniami merytorycznymi realizowanymi podczas praktyk i staży zawodowych, zapoznano je z celami projektu w poszczególnych zawodach oraz zadaniami wykonywanymi w trakcie kolejnych dni. Poza tym, przedstawiono organizację przyjmującą oraz zaznajomiono uczestników z przepisami bhp podczas pobytu oraz rozwiązaniami organizacyjnymi stosowanymi w branżach ekonomicznej, logistycznej, hotelarskiej oraz IT na terenie Grecji.

Kolejne dni praktyk i staży zawodowych to zajęcia w ramach uczonych przez uczestników projektu zawodów.

Tematyka zajęć dla uczniów Ekonomika kształcących się w zawodzie technik ekonomista obejmowała m. in. opis produktów i usług, kanały sprzedaży, identyfikację głównych narzędzi marketingowych oraz poszukiwanie klientów docelowych, użycie kanałów awansu oraz wdrażanie kampanii marketingowych przy użyciu mediów społecznościowych. Ponadto dokonano analizy wydajności kampanii marketingowych z użyciem analitycznych narzędzi internetowych. Dokumentowano procesy sprzedaży, raportowano, przygotowywano oferty handlowe. Stosowano również narzędzia polityki obsługi klienta, przygotowywano umowy handlowe, fakturowano itd.

Technicy logistycy w trakcie odbywania staży zajmowali się m. in. zadaniami logistycznymi w firmie, użyciem i wyborem specjalistycznych narzędzi w procesach transportowych, zarządzaniem procesami dystrybucji, organizowaniem przepływu transportu, informacji oraz zasobów w jednostce organizacyjnej. Monitorowali zamówienia, przygotowywali niezbędną informację wykorzystywaną w wypełnianiu dokumentów przewozowych. Zajmowali się również zagadnieniami związanymi z przechowywaniem danych w logistycznych programach komputerowych, zagrożeniami sieci czy kodowaniem i utratą danych związaną z ich kradzieżą.

Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista oraz technik logistyk dodatkowo odbyli w ramach mobilności dwie wizyty studyjne w hurtowni napoi Koutalias oraz tłoczni oliwy. W obydwu tych przedsiębiorstwach uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem greckiego przedsiębiorstwa pod kątem ekonomicznym i logistycznym. Hurtownia rozwozi swoje napoje do lokalnych barów, restauracji, hoteli, sklepów oraz na północ Grecji. Największy popyt na napoje zaczyna się wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego. Klienci najpierw składają zamówienie oraz płacą za zamówiony towar. Zamówienia dostarczane są zazwyczaj w piątki każdego tygodnia. W polskich przedsiębiorstwach przedpłata występuje dużo rzadziej niż w Grecji, a towary są rozwożone częściej. Budynek sam w sobie był mniejszy niż hurtownie w Polsce. Podatek w Grecji wynosi 24% na alkohole wysokoprocentowe a na napoje bezalkoholowe 15%, natomiast w Polsce wynosi on 23%. „Cieszymy się że mogliśmy zobaczyć jak funkcjonuje przedsiębiorstwo w innym kraju.” – pisali w notatce z wizyty uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk.

Technicy informatycy zajmowali się między innymi ćwiczeniami praktycznymi dotyczącymi obsługi pamięci operacyjnej, partycjonowaniem dysków, instalacją różnych systemów komputerowych oraz sterowników umożliwiających pracę komputerów, konfigurowaniem poinstalacyjnym, przeglądem sieci komputerowych, interfejsów oraz połączeń komputerów. Elementy i technologie związane z łączami szerokopasmowymi oraz sieci mobilne, konfigurowanie programów sieciowych, routery i ich klasyfikacja – to inne zagadnienia będące przedmiotem programu praktyk dla informatyków.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa mieli do dyspozycji całą infrastrukturę hotelu San Panteleimonas, który był naszym miejscem zaiwaterowania podczas mobilności. Często było ich widać podczas wykonywania zadań projektowych. Obejmowały one m. in. obsługę gości indywidualnych oraz grup w obiekcie hotelowym, użycie rezerwacyjnych komputerowych programów hotelowych oraz ich obsługę związaną z przedłużaniem lub skracaniem pobytu gości, zmianę pokoi, obsługę infrastruktury łączności hotelowej, obsługę pięter, praktyczne przygotowanie pokoi na przybycie nowych gości, utrzymywanie w czystości pokoi zamieszkałych przez dotychczasowych gości. Często widzieliśmy naszych uczniów w hotelowej restauracji, gdzie obsługiwali gości hotelowych podczas śniadań, obiadów oraz kolacji.

Opracowany wraz z organizacją partnerską program praktyk naszych uczniów wpłynął na rozwój ich kompetencji zawodowych. Okoliczność, że znaleźli się oni za granicą w nowym miejscu i kulturze wpłynął na ukształtowanie u nich kompetencji kulturowych i społecznych wynikających ze specyfiki kraju przyjmującego. Potrzeba komunikacji z cudzoziemcami w języku angielskim połączona była naturalnie ze wzrostem kompetencji językowych uczestników projektu. Na zakończenie niniejszego wpisu, jak się wydaje, należy zgodzić się z tytułem naszego projektu, że mobilność międzynarodowa to szansa na rozwój kompetencji uczniów i warto takie wydarzenia organizować dla uczniów Ekonomika aby byli oni po ukończeniu szkoły lepiej przygotowani do udziału w rynku pracy. Nie tylko na polskim, ale również europejskim czy międzynarodowym.

Podczas mobilności uczestnicy projektu poza realizacją programu praktyk i staży realizowali także program kulturowy. Pierwszy tydzień jego realizacji opisaliśmy w poprzednim wpisie, w tym chcielibyśmy opisać co wydarzyło się w drugim tygodniu.

Uczniowie  Ekonomika odbyli dwie atrakcyjne całodniowe wycieczki.

Pierwsza z nich odbyła się go Greckich Meteorów, malowniczych formacji skalnych znajdujących się w środkowej części kraju na północno-zachodnim krańcu Równiny Tesalskiej w okolicy miasta Kalambaka. Geologicznie i petrologicznie Meteory to ostańce skalne powstałe z piaskowców i zlepieńców. Sama nazwa, z greckiego meteoros, oznacza „wzniesiony w górę, będący wysoko w powietrzu”.  Pod względem kulturowym, Meteory to zespół 24 prawosławnych klasztorów (monastyrów) zlokalizowanych na szczytach wspomnianych powyżej ostańców, które tworzą malowniczy krajobraz i zdają się niejako wyrastać ze skał.

Zanim jednak dojechaliśmy do celu naszej podróży, zatrzymaliśmy się w pracowni ikon, gdzie zapoznano nas ze specyfiką pisania ikon oraz wyjaśniono różnice pomiędzy malarstwem w katolicyzmie oraz ikonografią w prawosławiu. Po dotarciu do zespołu klasztorów w Meteorach zwiedzaliśmy Klasztor Warłama, do którego musieliśmy pokonać 140 stopni. Założył go pustelnik Warłam w 1350 roku, który wspiął się na wierzchołek i wybudował trzy kościółki, celę i cysternę na wodę, W klasztorze znajduje się dzisiaj muzeum, w którym są wystawione szaty liturgiczne, naczynia do sprawowania liturgii, księgi i inne interesujące eksponaty. Ponadto, Meteory to tło dla filmu z Jamesem Bondem pt. „Tylko dla twoich oczu”.

Drugą całodniową wycieczką podczas naszego pobytu w Grecji był niezapomniany rejs statkiem na wyspę Skiathos, położonej w zachodniej części Morza Egejskiego w Archipelagu Sporad. Załoga statku podczas rejsu nie pozwalała nam się nudzić. Kapitan Kostas wraz z jego marynarzami uczyli nas tańca zorba i sirtaki w takt oryginalnych greckich rytmów. Po dotarciu na Skiathos zwiedziliśmy kościół Św. Mikołaja, z którego rozciągają się zapierające dech w piersiach malownicze pejzaże wyspy. Tutaj dowiedzieliśmy się także, że na wyspie kręcono głośny film muzyczny pt. Mamma Mia.

Początek drugiego tygodnia naszych praktyk i staży zawodowych to zwiedzanie zamku w Platamonas. Ze względu na charakter naszych zajęć zwiedzaliśmy go w dwóch grupach – w poniedziałek i wtorek. Sam zamek został wzniesiony w XI w. przez krzyżowców, rozwijał się do początku XX w. Dzisiaj to tylko mury, wieża, a w zasadzie ich ruiny. Obecnie w zamku odbywają się wydarzenia kulturalne, m. in. Festiwal Olimpu, który ma miejsce w sierpniu.

W przedostatni dzień naszego pobytu w Grecji, w czwartek, 14 października, rozegraliśmy pomiędzy czterema zawodami biorących udział w mobilności kalambury, związane tematycznie z kulturą starożytnej Grecji, miejscami które odwiedziliśmy oraz współczesnym realioznawstwem kraju przyjmującego. Zwycięzców konkursu wyłoniono po dogrywce, okazali się nimi być technicy ekonomiści. Na drugim miejscu uplasowali się logistycy, na trzecim informatycy zaś na czwartym – hotelarze. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, ponieważ różnice pomiędzy poszczególnymi zawodami wynosiły jeden punkt.

Jak się okazuje, staże i praktyki w zawodach reprezentowanych przez uczestników mobilności do Grecji bez realizacji programu kulturowego byłyby monotonne i nudne bez programu kulturowego. Jego realizacja to niezapomniane wspomnienia i atrakcja wyjazdu. Pobyt w Grecji z pewnością odciśnie się w pamięci naszych uczniów, w ich głowach będą brzmieć rytmy greckiej muzyki, pojawiać się przed oczami zorba i sirtaki, w uszach szumieć fale Morza Egejskiego podczas rejsu na Skiathos zaś kubki smakowe w ich językach będą wspominać tzatziki, kawę frappe czy lokoumi. Taka pozostanie Grecja w naszych wspomnieniach…