Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021

Rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej zawsze była w naszej szkole obchodzona w szczególny sposób, dlatego w poniedziałek 18 października 2021 roku znów uczciliśmy go przygotowując uroczystość szkolną. Szkolne obchody rocznicy powołania KEN, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty zajmującego się reformowaniem szkolnictwa w Polsce, rozpoczęły się od wystąpień przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców, którzy składając serdeczne podziękowania za przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie „serc i umysłów” złożyli na ręce dyrektora szkoły Pani Sylwii Horoszkiewicz bukietów kwiatów. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła ważną rolę nauczycieli w procesie nauczania, ale też uwydatniła znaczenie uczniów, ich postawy i sukcesy jako źródła inspiracji i satysfakcji w pracy pedagogów oraz dostrzegła ogromną rolę rodziców w trudnym procesie wychowania. Pani Dyrektor z okazji święta złożyła serdeczne życzenia całej społeczności szkolnej.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie Nagród Dyrektora oraz Nagrody Nauczyciela Roku, którym w tym roku został Pan Piotr Misiorek. W czasie akademii uhonorowano też najlepszą uczennicę szkoły – Patrycję Kwapisz z oddziału 4at . Część oficjalną uzupełnił występ wokalny w wykonaniu uzdolnionych uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu.

Warto również nadmienić, iż przedstawiciele dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi zostali wyróżnieni odznaczeniami przez Prezydenta RP, nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Zamość. Pan Prezydent Miasta Zamość złożył podziękowania również nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy odeszli w tym roku na emeryturę.