Gala podsumowująca projekt „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową”

W piątek 26 listopada 2021r odbyła się gala podsumowująca projekt realizowany  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika, a dofinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika.

W projekcie „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową”, uczestniczyli  uczniowie z klas II i III o profilu technik ekonomista, technik logistyk i technik hotelarstwa. Podczas zajęć uczestnicy nabywali wiedzę ekonomiczną, rozwijali umiejętności oraz kształtowali postawy przedsiębiorcze. A wszystkie te działania prowadzone były w sposób niebanalny, interesujący i twórczy z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Wykorzystując Branżowe Symulacje biznesowe uczniowie stali się Projekt Menedżerami swojej firmy. Zarządzając własnym biznesem nabyli umiejętności miękkie tj. umiejętność planowania, organizowania, analizowania, oceny ponoszonego ryzyka oraz umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone cele.

Zwycięzcy konkursów otrzymali cenne nagrody w postaci laptopów, tabletów i zegarków typu smartwatch, a także wycieczkę do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie. Wyjazd ten  okazał się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją, w której  pod opieką animatorki młodzież uczestniczyła w różnorodnych warsztatach. Dzięki wielu ekspozycjom i nowoczesnym salom multimedialnym  uczniowie utrwalili i uzupełnili wiedzę zdobywaną podczas zajęć w szkole prowadzonych w ramach projektu.

Projekt spełnił planowane założenia i cele, a jego walory edukacyjne wpisały się w potrzeby młodych osób na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Naszą uroczystość podsumowującą projekt uświetnili goście: Pan Marek  Momot  główny specjalista NBP z Lublina, Pan Marian Hawrylak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu oraz Pani Maria Sakowicz, dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zamościu, która przeprowadziła wykład nt.: „Rola doskonalenia pozaszkolnego, a przyszłość zawodowa uczniów szkoły ponadpodstawowej”.

Dziękujemy wszystkim za współpracę.