Jakub Bzdyra – laureatem i stypendystą III edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

06 grudnia 2021 r. podczas gali w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu poznaliśmy laureatów III edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Dyplomy oraz mikołajkowe upominki odebrało 13 uczniów oraz ich nauczyciele ze szkół z terenu Zamojszczyzny. Organizatorem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W gali uczestniczył Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, WFOŚiGW w Lublinie reprezentował Prezes Zarządu Grzegorz Grzywaczewski oraz z Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Dyrektor Monika Żur i Wizytator Barbara Krawczyk.

Jednym z laureatów i stypendystów został Jakub Bzdyra uczący się w klasie 4et o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. Jakuba Bzdyrę w realizacji i wykonaniu zadań, dokumentowaniu i obserwacjach fenologicznych oraz w innych działaniach określonych w regulaminie wspierał nauczyciel – opiekun dydaktyczny Waldemar Kobylarz.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej, II edycji tego Programu laureatką została Paulina Skowyra ucząca klasy 3ct o profilu technik hotelarstwa.

Podczas gali film o „Chronionych i rzadkich roślinach Roztocza” oraz oprawę artystyczną przygotowali uczniowie oraz nauczyciele naszego „Ekonomika”.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie WFOŚiGW:

https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/wyniki-3-edycji-programu-lider-wiedzy-i-ochrony-srodowiska.html