80. rocznica akcji „Reinhardt”

80 lat temu Niemcy rozpoczęli akcję „Reinhardt”, która oznaczała eksterminacja  ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, w ramach tzw.  „ ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie”.

 W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku  do obozu zagłady w Bełżcu dotarły pierwsze transporty Żydów z Lublina i Lwowa. W ten sposób rozpoczęła się akcja, której Niemcy nadali kryptonim „Reinhardt” – na cześć szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha.  Ludność żydowska zgromadzona w gettach w  Generalnym Gubernatorstwie i okręgu białostockim  trafiała do obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Miejscem kaźni były również obozy koncentracyjne Auschwitz – Birkenau i Majdanek. W sumie do końca 1942 roku III Rzesza wymordowała ponad  1,5 mln Żydów. Ostatnim etapem Akcji „Reinhardt” było zamordowanie w listopadzie  1943 roku ponad 40 tys. Żydów umieszczonych w obozach w Poniatowej, Trawnikach i Majdanku.

W liście skierowanym do uczestników uroczystości w Bełżcu prezydent Andrzej Duda napisał: „Pamięć o Zagładzie Żydów trwa i jest przestrogą dla każdej kolejnej generacji. Ostrzega nas przed tym, do czego prowadzi totalitarna władza, oparta na imperialnej ideologii i rasistowskiej pogardzie dla innych narodów.”  Prezydent podkreślił, że tocząca się obecnie wojna na Ukrainie  przypomina nam, że pamięć o ofiarach akcji „Reinhardt” jest ostrzeżeniem dla nas, współczesnych, bo znów dochodzi do imperialnej agresji, a na miejsce kaźni Żydów w kijowskim Babim Jarze padają bomby, rzucane przez ludzi nie szanujących wolności żywych ani godności zmarłych.