Międzyszkolny konkurs pt. „Wiedza o regionie”

Organizatorzy konkursu zapraszają wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie pt. „Wiedza o regionie”. Etap szkolny odbędzie się 16-05-2022r, w siedzibie naszej szkoły.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu, rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny, turystyką i rekreacją. Patronat medialny sprawuje „Kronika Tygodnia”.

Głównym sponsorem nagród jest Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość.

Celem konkursu jest:

  1. propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej,
  2. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
  3. rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją,
  4. pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych,
  5. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
  6. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,
  7. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w w/w konkursie, proszone są o zgłoszenie się w terminie do dnia 10-05-2022r. do Pani Moniki Wasilewskiej lub wychowawcy oddziału.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy
ORGANIZATORZY

 

Regulamin Konkursu (22)