Ekonomiści znowu aktywni!

Zastanawiacie się czy 13 to dzień pechowy? Uczniowie klas ekonomicznych przekonali się, że nie.

Tego dnia potwierdzili, że zawód, w którym się kształcą to dobry wybór!

W całej Polsce brakuje pracowników ds. finansów i rachunkowości oraz samodzielnych księgowych (źródło: https://barometrzawodow.pl/), zawody te sa wymieniane jako deficytowe.

Ponadto w najbliższej przyszłości prognozy rynku pracy wskazują na zapotrzebowanie na specjalistów ds. finansów osobistych oraz specjalistów z zakresu e-commerse.

Wszystkie powyższe informacje uczniowie  pozyskali uczestnicząc w  konferencji naukowej „Rynek pracy – stan i perspektywy” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości przy Akademii Zamojskiej.