Podsumowanie wyników konkursu „Wiedzy o regionie”

Dnia 15 czerwca 2022 roku w  naszej  szkole odbył się międzyszkolny konkursu „Wiedzy o regionie” – etap regionalny.

Celem konkursu było:

 1. propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej,
 2. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
 3. rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją,
 4. pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych,
 5. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
 6. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,
 7. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.

Konkurs był organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.
Patronat Medialny sprawowała „Kronika Tygodnia”.

W etapie regionalnym udział wzięli przedstawiciele z następujących szkół:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie,
 2. II LO m. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,
 4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli,
 5. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu,
 6. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
  w Zamościu,
 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

Ogółem w  konkursie uczestniczyło 152 uczniów ze wszystkich szkół.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać miejsca:

I miejsce ex aequo:

Natalia Juszczak – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu,

Justyna Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 Henryka Sienkiewicza w Zamościu,

III miejsce:

Noemi Blicharz z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Bernarda Morando w Zamościu.

Jury oceniło poziom wiedzy uczestników jako wysoki i dość wyrównany.

Sponsorami nagród i upominków byli:

 • Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość,
 • Organizacja Międzyszkolna NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu,
 • Kronika Tygodnia,
 • Stronghold Brazylijskie jiu-jitsu Zamość,
 • Drukarnia ZAMDRUK Skokówka,
 • Drut S.C. PW Renata i Janusz Gęśla,
 • Gmina Adamów,
 • Gmina Radecznica,
 • Urząd Miasta i Gminy w Józefowie,
 • Urząd Miejski w Zwierzyńcu,
 • Urząd Gminy Narol Stary Zamość.

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, życzą dalszych sukcesów i zapraszają do udziału w kolejnej edycji oraz  do obejrzenia galerii zdjęć.