Mateusz powalczy o stypendium w programie „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Rozpoczęła się 4 edycja Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Program jest organizowany i finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem Programu jest w szczególności:

 1. wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:
  • realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
  • edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
  • promowania wzorowych postaw proekologicznych,
  • dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia, czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.
 2. wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu bierze udział w tym przedsięwzięciu po raz trzeci. Uczeń klasy 2b Mateusz Maryńczak uczący się w zawodzie technik informatyk powalczy o stypendium. W terminie od maja 2022 r. do 07 listopada 2022 r. przed Mateuszem dziesiątki zadań. Będzie je musiał zaplanować i wykonać współpracując z uczelniami wyższymi, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. Wszyscy trzymamy kciuki za Mateusza i z całych sił dopingujemy go w osiągnięciu zamierzonego celu.

W ubiegłych edycjach tego Projektu tytuł laureata i stypendysty Programu „Lider wiedzy i środowiska otrzymali:

 • w 2 edycji – uczennica klasy 3ct Paulina Skowyra ucząca się w zawodzie technik hotelarstwa
 • w 3 edycji – uczeń klasy 4 et Jakub Bzdyra uczący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Opiekunem dydaktycznym w tym programie w naszej szkole jest pan Waldemar Kobylarz, nauczyciel biologii.