Informacja

Informacja dla kandydatów w sprawie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawodu

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do naboru i nie mają możliwości złożenia w terminie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawodu muszą złożyć oświadczenie o  przyczynach niedotrzymania terminu. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna i złożone w sekretariacie do 28 lipca br.

Pliki do pobrania: Oświadczenie Medycyna Pracy