Zgaś zbędną żarówkę – bądź eko to się opłaca dla środowiska i zdrowia

Akcja jest jednym z zadań  4 edycji Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Program jest organizowany i finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnikiem jest Mateusz Maryńczak uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu uczący się w klasie 3b o profilu technik informatyk. Opiekunem dydaktycznym jest Waldemar Kobylarz – nauczyciel biologii i chemii.

Celem Programu jest w szczególności:

  1. wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:
  • realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
  • edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
  • promowania wzorowych postaw proekologicznych,
  • dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia, czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez instytucje samorządowe, wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.
  1. wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związanych z ochroną środowiska.