Zawodowy Strzał w 10!

W dniu 21 września 2022 roku, w hali tenisowej Ośrodku Sportu i Rekreacji nasza szkoła uczestniczyła w akcji: „Zawodowy strzał w 10!”, organizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe. Celem imprezy jest przede wszystkich promocja szkolnictwa zawodowego, zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach branżowych i technikach, świadome planowanie przebiegu dalszej kariery edukacyjnej.

Ekonomik zaprezentował pokaz umiejętności zawodowych w następujących kierunkach kształcenia w Technikum: technik ekonomista, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik spedytor oraz technik usług fryzjerskich. Gościliśmy również Szkołę Nauki Jazdy Cabrio, która zaprezentowała symulator jazdy.

Wszystkim nauczycielom i uczniom dziękujemy za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięcia „Zawodowy strzał w 10!, a uczniów Szkół Podstawowych zapraszamy do Ekonomika!