„Szkoła pamięta”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu włączył się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Szkoła pamięta”.

Celem akcji  jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach przedsięwzięcia planujemy następujące działania:

  • uporządkowanie i odwiedzenie grobów, m.in. Czesława Skarbka, wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz grobów Żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej;
  • zwiedzenie lokalnych miejsc pamięci, m.in. Pomnika AK, Dzieci Zamojszczyzny, Batalionów Chłopskich;
  • zapalenie zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
  • zorganizowanie wystawy pt. „Nam nie wolno zapomnieć”;
  • zorganizowanie wycieczki patriotycznej na  Cmentarz i Muzeum Martyrologii Rotunda;
  • przygotowanie gazetki tematycznej poświęconej postaciom Róży i Jana Zamoyskich, pt. „Na ratunek dzieciom”;
  • zorganizowanie lekcji nt. bohaterów II wojny światowej w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.