I Ty zostań Świętym Mikołajem

W tym roku pracownicy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny po raz 7 zaprosili Świętego Mikołaja do pomocy w rozdawaniu prezentów dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych oraz dzieciom pochodzących z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze z terenu Miasta Zamość.

Jeżeli zechcecie wspomóc Świętego Mikołaja to bardzo prosimy o przekazanie wyrobów cukierniczych lub zabawek dla najmłodszych podopiecznych do opiekunek wolontariatu Pań Magdaleny Bajaka i Katarzyny Czarnowskiej.

Serdecznie dziękujemy!