Mateusz Maryńczak – laureatem i stypendystą IV edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

16 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się  gala IV edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Stypendia oraz dyplomy  odebrało 26 uczniów liceów i techników z województwa lubelskiego. Organizatorem projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W gali uczestniczyli: Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowała  Pani dyrektor delegatury w Zamościu – Monika Żur, WFOŚiGW w Lublinie Prezes Zarządu – Grzegorz Grzywaczewski,  Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski – Henryk Karwan oraz z Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani wizytator Barbara Krawczyk.

Jednym z laureatów i stypendystów został Mateusz Maryńczak uczący się w klasie 3b o profilu informatyk Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. Mateusza Maryńczaka w realizacji i wykonaniu zadań, dokumentowaniu i obserwacjach fenologicznych, nawiązaniu współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz  w innych działaniach określonych w regulaminie wspierał nauczyciel biologii i chemii – opiekun dydaktyczny Waldemar Kobylarz.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie WFOŚiGW Lublin:

https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/wyniki-4-edycji-programu-lider-wiedzy-i-ochrony-srodowiska.html

Relacja z wydarzenia jest dostępna strona TVP Lublin:

 https://lublin.tvp.pl/65138967/lider-wiedzy-i-ochrony-srodowiska

Przypomnijmy, że:

  • w 2020r.  II edycji tego Programu laureatką została Paulina Skowyra ucząca klasy 4ct o profilu technik hotelarstwa.
  • w 2021r. III edycji Programu laureatem został nasz absolwent Jakub Bzdyra uczący się w profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Już wiemy, że w kwietniu 2023r. wystartuje V edycja programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Opiekunem dydaktycznym tylko jednego ucznia naszej szkoły, bo taki jest regulamin programu,  będzie Waldemar Kobylarz – nauczyciel biologii i chemii.

Jak widzimy profil, w którym uczy się uczeń nie ma znaczenia. Liczy się chęć osiągnięcia sukcesu.

Chętnych uczniów naszej szkoły, którzy „planują” uzyskać jak najwyższe oceny (dobry – celujący) z biologii, chemii, geografii, fizyki lub matematyki  na świadectwie ukończenia klasy, chcieli by osiągnąć kolejny sukces i powalczyć o stypendium zapraszamy o zgłoszenie się  do pana Waldemara Kobylarza.

Wszystkim laureatom i stypendystom serdecznie  gratulujemy osiągnięcia sukcesu.