Lubelska kuźnia talentów

73 uczniów Ekonomika ze stypendiami Lubelskiej kuźni talentów w roku szkolnym 2022/2023

Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”, to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2022/2023 kontynuują naukę w szkołach zawodowych. Realizowany w ramach działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendia otrzymało 73 uczniów Ekonomika, co uplasowało nas na pierwszym miejscu wśród szkół zawodowych w całym województwie lubelskim.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!