Etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu „Wiedzy o regionie”

Dnia 17 marca 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu odbył się etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu „Wiedzy o regionie”, którego główne cele to m.in..

  • propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej,
  • popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych,
  • popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
  • dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,
  • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.

Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Natalia Kowalczuk – uczennica klasy 4d,

II miejsce – Magdalena Mikuła – uczennica klasy 2a,

III miejsce – Sandra Piskor – uczennica klasy 2a.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w etapie regionalnym!