Introligator | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Języki obce

Język angielski

Przedmioty punktowane

J. polski
Matematyka
Informatyka

Kwalifikacje

K1. Realizacja procesów introligatorskich

Introligator

Podstawowym zadaniem zawodowym introligatora jest wykonywanie opraw książek i broszur, a więc przygotowanie wkładu i okładki oraz połączenie tych dwóch elementów w jedną całość. Introligator wykonuje również obróbkę wykończeniową druków luźnych i łączonych, skoroszytów, teczek do akt, segregatorów i opakowań.

Po zakończeniu cyklu produkcyjnego introligator pakuje gotową produkcję i przygotowuje ją do ekspedycji. Poszczególne operacje technologiczne wykonuje za pomocą specjalistycznych maszyn, urządzeń i linii potokowych. Introligator obsługujący maszyny wykonuje szereg czynności związanych z wymianą narzędzi, regulacją i bieżącą konserwacją maszyn introligatorskich.

Introligator | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6
Introligator | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Osoby pracujące w tym zawodzie powinny charakteryzować się sprawnością manualną, gdyż w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wiele operacji wykonuje się ręcznie. Zawód introligatora wymaga dokładności, cierpliwości i wytrwałości oraz samokontroli dla oceny jakości wykonywanej pracy.

Introligator pracuje w firmach introligatorskich lub w wydziałach zakładów poligraficznych. Pracę wykonuje indywidualnie podczas realizacji introligatorskich operacji jednostkowych lub zespołowo – w zakładzie przemysłowym, podczas obsługi linii potokowych tworzących ciąg technologiczny.

W naszej szkole nauczysz się:

  • dobierać metody, techniki, materiały i maszyny wykonania druków luźnych i opraw
  • obsługiwać maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych i opraw
  • kontrolować i oceniać jakość wykonywania druków luźnych i opraw
  • przygotowywać gotowe produkty poligraficzne do ekspedycji

Zobacz galerię zdjęć