Technik analityk | Technikum Nr 1 w Zamościu

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Chemia
Język angielski

Przedmioty punktowane

J. polski
Matematyka
Chemia
Język angielski

Kwalifikacje

K1. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
K2. Wykonywanie badań analitycznych

Technik analityk

Zawód technik analityk należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji. Fakt ten wskazuje, iż kadra techniczna średniego stopnia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tego typu laboratoriów, w których wykonuje się różnego rodzaju analizy w zależności od potrzeb procesu produkcji. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.

Tak więc technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska.