Technik księgarstwa

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Język angielski

Przedmioty punktowane

J. polski
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski

Kwalifikacje

K1. Prowadzenie sprzedaży
K2. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Technik księgarstwa

Księgarz to nowoczesna profesja z długoletnią tradycją. W technikum księgarstwa w ciągu czteroletniego cyklu nauczania uczniowie zdobywają wiedzę ogólną i zawodową. W naszej szkole w ramach kształcenia zawodowego młodzież zapoznaje się z wiedzą z następujących obszarów: ekonomia, technologia IT, organizowanie i prowadzenie działalności handlowej i księgarskiej, marketing i reklama, źródła informacji księgarskiej.

Księgarz znajduje zatrudnienie w księgarniach, wydawnictwach i hurtowniach. Obok działalności handlowej, ważne znaczenie - wśród wykonywanych przez niego zadań - odgrywa działalność kulturalno-oświatowa.

Ważną częścią pracy księgarza zarówno w księgarni, hurtowni czy też w wydawnictwie jest działalność marketingowo-promocyjna. To właśnie on dba o ciekawe ekspozycje książek, organizuje kampanie promocyjne i reklamowe przyciągające klientów. Organizowane przez księgarzy spotkania autorskie, kiermasze, targi i wystawy propagują czytelnictwo i wpływają na dobre wyniki handlowe.

Praca księgarza polega na łączeniu działalności handlowej w sferze: wydawca-odbiorca z szeroko pojętą kulturą.

Kandydat gimnazjum chcący kontynuować naukę w zawodzie technika księgarstwa powinien interesować się kulturą i literaturą współczesną, ekonomią, prawem, informatyką oraz posiadać zdolności organizacyjne do systematycznej planowej pracy i przetwarzania danych.

Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik księgarstwa.