Technik przemysłu mody | Technikum Nr 1 w Zamościu

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Wiedza o społeczeństwie

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Język angielski

Kwalifikacje

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody projektuje i nadzoruje produkcję odzieży. Kontroluje również  jakość materiałów oraz ich dobór, sposób wykorzystania maszyn szwalniczych i odzieżowych. Celem pracy technika przemysłu mody jest opracowanie wzorca odzieży (np. bluzki) jak i  nadzorowanie produkcji wyrobów odzieżowych z materiałów włókienniczych (tkanina, dzianina) czy skóry.

Technik przemysłu mody może pracować w zakładach odzieżowych na różnych stanowiskach w działach: przygotowania produkcji, w laboratorium, w krojowni, w szwalni oraz w zakładach usługowych wykonujących ubiór dla indywidualnego klienta. Może zajmować się także wytwarzaniem odzieży miarowej w zakładzie usługowym i jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia firmy.

Technik przemysłu mody | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik przemysłu mody | Technikum Nr 1 w Zamościu

W naszej szkole nauczysz się:

  • projektowania wyrobów odzieżowych na figury różnego typu,
  • opracowywania podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych,
  • wykonywania form i szablonów elementów wyrobów odzieżowych,
  • prawidłowego doboru materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich
  • obsługi podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych, zgodnie z wymaganiami technologicznymi,
  • organizowania i nadzorowania procesów wytwarzania odzieży,

Tytuł technika przemysłu mody otrzymasz zdając pomyślnie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który gwarantuje przygotowanie porównywalne do standardów europejskich. Otrzymasz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy. Możesz prowadzić także własną działalność gospodarczą.

Zobacz galerię zdjęć