Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

z18-2018-z1b