Egzamin z kwalfikacji

Harmonogram egzaminów

 

Egzamin pisemny – Styczeń 2018

Egzamin praktyczny – Styczeń 2018

 

 Informacje o egzaminie CKE

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2018 r.

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z  22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z  22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018