100-lecie ZSP Nr 1 w Zamościu

baner100latVintageStrona2023c

W dniach 13-14 października 2023 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu obchodził niezwykły jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Historia szkoły sięga 1921 roku, lecz z uwagi na czynniki zewnętrzne uroczystości zostały przesunięte w czasie.

Część oficjalna uroczystości miała miejsce 13 października br. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Zanim jednak rozpoczęła się gala, w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Mariana Rojka Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Następnie uczestnicy mszy św. wraz z Dyrekcją oraz pocztem sztandarowym szkoły przeszli ulicami miasta do CKF „Stylowy”, gdzie kontynuowane były uroczystości. Pani Sylwia Horoszkiewicz, Dyrektor Szkoły, powitała zebranych gości, kierując do wszystkich zebranych słowa podziękowania za udział w tak istotnym dla Szkoły wydarzeniu oraz nawiązała w swoim przemówieniu do historii i tradycji Ekonomika, aby oddać cześć przeszłości szkoły, poinformować o teraźniejszości i z nadzieją spojrzeć w przyszłość.

Nie zabrakło także wyrazów sympatii pod adresem dotychczasowych dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów skierowanych przez bp. Mariana Rojka, Senatora RP Pana Jerzego Chróścikowskiego, Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość Pana Piotra Orzechowskiego, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Panią Monikę Żur, radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Krzysztofa Gałaszkiewicza, przedstawicielki Starosty Zamojskiego Pani Ewy Balickiej, Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz licznych reprezentantów absolwentów. Dodatkowo Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk dla uczczenia jubileuszu przyznał szkole kwotę 10 000 zł na pomoce naukowe.

Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar jako wyraz uznania za włożone starania, aby kształcić, wychowywać i sławić imię szkoły oraz jako symbol owocnej współpracy z Dyrekcją Szkoły. Przekazanie sztandaru miało bardzo podniosły charakter i odbyło się zgodnie z ceremoniałem szkolnym.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu został uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, a nauczyciele i pracownicy Szkoły oraz emeryci zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami jako wyraz uznania za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą, inspirowanie młodych ludzi do twórczego działania oraz serce włożone w kształtowanie umysłów i postaw młodzieży. Dyrekcja Szkoły również postanowiła docenić obecnie pracujących, byłych i emerytowanych nauczycieli statuetkami za trud włożony w wykształcenie oraz wychowanie wielu pokoleń młodzieży i podejmowane działania na rzecz rozwoju szkoły.

Na koniec części oficjalnej uroczystości uczniowie wraz z przedstawicielami absolwentów przenieśli wszystkich zebranych w przeszłość,  przedstawiając losy szkoły na tle istotnych wydarzeń historycznych.

Po zakończonej gali jubileuszowej absolwenci mieli możliwość wrócić do minionych lat, spotykając się w szkolnych murach z nauczycielami i wychowawcami oraz zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły.

W sobotę 14 października odbył się Bal Absolwentów, w którym uczestniczyło ponad 170 osób. Była to kolejna okazja do rozmów, wspólnych zdjęć i zabawy byłych uczniów Ekonomika z nauczycielami. Jubileuszowy tort został ufundowany przez  „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu.

Obchody 100-lecia Szkoły nie miałby tak znakomitej oprawy, gdyby nie wsparcie sponsorów: Chrzanowscy Inwestycje Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., „Społem” Spółdzielcza Kasa Spożywców „Robotnik” w Zamościu, Antoni Pawluk InterRisk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Sp. z o.o., Multimed Zamość Sp. z o.o., ARMET Nowicki, Żywienie Dzieci i Młodzieży DAVIG Stanisława Worytko, Ośrodek Szkolenia Kierowców CABRIO Tomasz Nelc, Zakład Remontowo-Budowlany „DOMEX” Pach Janusz, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROMET” Stanisław Zyga, Suszarnia Owoców ROSVITA, Restauracja BOHEMA, Piekarnia „Jutrzenka”. Pragniemy raz jeszcze złożyć Państwu serdeczne podziękowania za okazane wielkie serce.

Dziękujemy także drukarni ATTYLA sp.j. za pomoc w przygotowaniu materiałów poligraficznych oraz Panu Piotrowi Bojanowskiemu za dokumentację fotograficzną Jubileuszu.

Patronat Honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy

Poprzednie jubileusze szkoły

90-LECIE ZSP NR 1 W ZAMOŚCIU

Jubileusz 90-lecia Szkoły w dniach 03-04 czerwca 2011 roku

95-LECIE ZSP NR 1 W ZAMOŚCIU

W dniu 11 czerwca 2016 r. obchodziliśmy Jubileusz 95 – lecia istnienia.