Kadra pedagogiczna

Sylwia Horoszkiewicz – dyrektor
Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor
Łukasz Kołodziejczyk – wicedyrektor
Arkadiusz Gwozda – wicedyrektor

::język polski

 • Eliza Kycko
 • Barbara Poliszuk
 • Agnieszka Puchacz
 • Anna Rosa–Niemczuk
 • Aleksandra Trybalska
 • Katarzyna Wójtowicz-Borodziuk

::język angielski

 • Magdalena Bajaka
 • Katarzyna Czarnowska
 • Klaudia Duszejko
 • Łukasz Kołodziejczyk
 • Mariusz Szczuchniak
 • Łukasz Szewczyk
 • Damian Torba
 • Monika Wasilewska
 • Joanna Szozda
 • Maksymilia Wrotniak
 • Beata Kawala
 • Iwona Lipska
 • Agata Świrgoń

::język hiszpański

 • Agata Świrgoń

::język niemiecki

 • Aldona Glinka
 • Katarzyna Szwec
 • Małgorzata Chomicka
 • Joanna Giełczyk-Zaniewski

::język rosyjski

 • Katarzyna Wójtowicz-Borodziuk

::fizyka

 • Andrzej Harkot
 • Magdalena Woszak
 • Gabriela Dziaduszek

::chemia

 • Renata Banicka
 • Sylwia Horoszkiewicz
 • Waldemar Kobylarz

::geografia

 • Edyta Kraczkowska
 • Sylwia Kowalska
 • Jadwiga Kanarszczuk

::biologia

 • Waldemar Kobylarz
 • Bożena Szponar
 • Agnieszka Kitka-Nowosadzka

::historia

 • Marta Halinowska
 • Ewa Kowalewska
 • Jacek Gorzkowski
 • Paweł Kozak

::historia i społeczeństwo

 • Marta Halinowska
 • Ewa Kowalewska
 • Jacek Gorzkowski

::wiedza o społeczeństwie

 • Marta Halinowska
 • Ewa Kowalewska

::matematyka

 • Maria Mróz
 • Ewa Ożga-Cyc
 • Elżbieta Szymanek
 • Katarzyna Ważna
 • Magdalena Woszak
 • Gabriela Dziaduszek
 • Ewelina Tucka

::informatyka

 • Józef Popis
 • Ewa Ożga-Cyc
 • Jan Sternik
 • Joanna Piotrowska
 • Agnieszka Winnik

podstawy przedsiębiorczości

 • Anna Bartoń – Szuwara
 • Joanna Piotrowska

edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wojciech Molek
 • Paweł Kozak

::plastyka/muzyka

 • Iwona Pizoń

::wychowanie fizyczne

 • Anna Agłuszewicz
 • Magda Białas
 • Marek Gnyp
 • Sylwia Kowalska
 • Marcin Molas
 • Katarzyna Nieckarz
 • Renata Rochowiak
 • Bożena Taras
 • Jarosław Żuber

:: grafika komputerowa i fotografia

 • Arkadiusz Gwozda
 • Piotr Grzesiuk
 • Aneta Sarecka-Nowak
 • Piotr Misiorek
 • Kinga Nowicka
 • Karolina Sierak
 • Anna Sokół
 • Jan Sternik
 • Agnieszka Winnik
 • Maksymilian Wrotniak

::przedmioty informatyczne

 • Krzysztof Czochra
 • Marek Filipowski
 • Andrzej Harkot
 • Wanda Litwin
 • Piotr Misiorek
 • Karolina Sierak

::przedmioty ekonomiczne i handlowe:

 • Barbara Czajczyk
 • Piotr Czechoński
 • Edyta Łój
 • Joanna Piotrowska
 • Katarzyna Wajszczuk

przedmioty logistyczne i spedycyjne:

 • Piotr Czechoński
 • Krzysztof Siek
 • Aneta Kuźma
 • Łukasz Szewczyk

przedmioty hotelarskie:

 • Krzysztof Czochra
 • Monika Łapińska
 • Anna Rosa-Niemczuk
 • Krzysztof Siek

przedmioty fryzjerskie

 • Agnieszka Kitka-Nowosadzka
 • Marzena Ścibak
 • Beata Szybiak-Silezin
 • Jadwiga Tucka

::religia

 • Anna Matelak-Peterman
 • Renata Turczyn
 • Dorota Czarny
 • Ks. Rafał Kowalczuk

::etyka

 • Renata Turczyn

::pedagog

 • Magdalena Szymańska

::pedagog specjalny

 • Kamil Bondyra

::psycholog

 • Ewa Nieradka-Kloc

::wychowanie do życia w rodzinie

 • Anna Matelak-Peterman
 • Jacek Gorzkowski

::biblioteka szkolna

 • Barbara Ogórek
 • Beata Starszuk-Szczuchniak