Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2018/19 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zatrudnionych jest blisko 80 nauczycieli.

Sylwia Horoszkiewicz – dyrektor
Anna Bartoń-Szuwara – wicedyrektor
Zenon Ważny – wicedyrektor
Arkadiusz Gwozda – kierownik praktycznej nauki zawodu

::język polski

 • Eliza Kycko
 • Barbara Poliszuk
 • Agnieszka Puchacz
 • Anna Rosa–Niemczuk
 • Katarzyna Zubańska

::język angielski

 • Magdalena Bajaka
 • Katarzyna Czarnowska
 • Klaudia Duławska
 • Łukasz Kołodziejczyk
 • Mariusz Szczuchniak
 • Łukasz Szewczyk
 • Damian Torba
 • Monika Wasilewska

::wiedza o kulturze

 • Barbara Poliszuk
 • Katarzyna Zubańska

::język niemiecki

 • Aldona Glinka
 • Barbara Przestrzelska
 • Katarzyna Szwec

::język rosyjski

 • Magdalena Bajaka
 • Elżbieta Swacha

::fizyka

 • Andrzej Harkot

::chemia

 • Renata Banicka
 • Sylwia Horoszkiewicz

::geografia

 • Edyta Kraczkowska

::biologia

 • Waldemar Kobylarz

::historia

 • Marta Halinowska
 • Ewa Kowalewska

::historia i społeczeństwo

 • Marta Halinowska
 • Ewa Kowalewska

::wiedza o społeczeństwie

 • Marta Halinowska
 • Ewa Kowalewska

::matematyka

 • Maria Mróz
 • Ewa Ożga-Cyc
 • Elżbieta Szymanek
 • Katarzyna Ważna

::informatyka

 • Jarosław Frańczuk

::przedmioty: grafika komputerowa i fotografia

 • Arkadiusz Gwozda
 • Piotr Grzesiuk
 • Aneta Sarecka-Nowak
 • Piotr Misiorek
 • Kinga Nowicka
 • Karolina Sierak
 • Anna Sokół
 • Jan Sternik

::przedmioty informatyczne

 • Krzysztof Czochra
 • Marek Filipowski
 • Małgorzata Litwin
 • Piotr Misiorek
 • Kinga Nowicka
 • Joanna Piotrowska
 • Aneta Sarecka-Nowak
 • Karolina Sierak
 • Jan Sternik

::przysposobienie obronne

 • Anna Agłuszewicz
 • Marek Filipowski

::przedmioty zawodowe

 • Magdalena Bajaka
 • Anna Bartoń-Szuwara
 • Renata Banicka
 • Barbara Czajczyk
 • Piotr Czechoński
 • Krzysztof Czochra
 • Klaudia Duławska
 • Magdalena Jagi
 • Agnieszka Kitka-Nowosadzka
 • Łukasz Kołodziejczyk
 • Bożena Kukułowicz
 • Monika Łapińska
 • Edyta Łój
 • Ewa Martynowska
 • Katarzyna Nieckarz
 • Joanna Piotrowska
 • Anna Rosa-Niemczuk
 • Krzysztof Siek
 • Katarzyna Skóra
 • Jan Sternik
 • Marzena Ścibak
 • Mariusz Szczuchniak
 • Łukasz Szewczyk
 • Beata Szybiak-Silezin
 • Damian Torba
 • Jadwiga Tucka
 • Monika Wasilewska
 • Zenon Ważny

::religia

 • Anna Matelak-Peterman
 • Renata Turczyn

::etyka

 • Renata Turczyn

::wychowanie fizyczne

 • Anna Agłuszewicz
 • Marek Gnyp
 • Sylwia Kowalska
 • Tadeusz Manachowski
 • Marcin Molas
 • Renata Rochowiak
 • Krzysztof Rysak
 • Bożena Taras
 • Jarosław Żuber

::pedagog szkolny

 • Bożena Tanowska

::wychowanie do życia w rodzinie

 • Anna Matelak-Peterman

::biblioteka szkolna

 • Barbara Ogórek
 • Beata Starszuk-Szczuchniak

::Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wojciech Molek