YouTube video

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Geografia

Kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowcówmateriałówwyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Technik logistyk jest specjalistą odpowiedzialnym za organizację przepływu towarów. Zajmuje się kontrolą magazynów, planowaniem zaopatrzenia i procesów produkcyjnych oraz koordynuje procesy dystrybucji, a wszystko to mając oczywiście na uwadze koszty. W pracy logistyka kluczową rolę odgrywa znajomość języków obcych, ważna jest także dobra znajomość obsługi komputera.

Technik logistyk | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik logistyk | Technikum Nr 1 w Zamościu

W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Magazynowania: organizacji pracy magazynu, sposobów rozmieszenia towarów w magazynie, właściwego doboru urządzeń do składowania, zasad wyznaczania stref składowania, rodzajów budowli magazynowych, nowoczesnych technik stosowanych w magazynowaniu (systemy kodów kreskowych, sterowanie głosowe i bezprzewodowe itp.)

Zarządzania zapasami: różne rodzaje zapasów i sposoby ich optymalizacji, sposoby analizy ilości zapasów i zasad ich zamawiania, rodzajów zapasów i zasad ich przechowywania itp.

Spedycji i transportu: zasady organizacji transportu w przedsiębiorstwie oraz transportu miejskiego, określania sieci transportowej miasta, określania i zmniejszania kosztów transportowych, optymalizacji wykorzystania środków transportów, rodzajów środków transportu, dokumentacji transportowej.

Produkcji: sposobów zarządzania produkcją, określania ilości produkowanych wyrobów, zasady organizowania cyklu produkcyjnego, określania i minimalizowania kosztów produkcji, tworzenia łańcuchów dostaw (sieci hipermarketów, wielkie sieci produkcyjne), analizy podaży i popytu na dany produkt

Ekologii: nowoczesnych metod zarządzania uwzględniających działania proekologiczne, sposobów odzyskiwania (recyklingu) zużytych materiałów i surowców, sposobów przeciwdziałania negatywnym wpływom przedsiębiorstw z różnych branż (produkcyjnych, transportowych i innych) na środowisko przyrodnicze, sposobom organizacji selektywnej zbiórki odpadów

Branża logistyczna w Polsce to jedna z najbardziej rozwojowych dziedzin. W ramach tego sektora działają zarówno lokalne, jak i duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa. Osoby kształcące się w tym kierunku, mogą podejmować pracę na różnych stanowiskach, a rozbudowana ścieżka zawodowa zachęca do rozwoju i poszerzania kompetencji.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Firmy transportowe
 • Przedsiębiorstwa spedycyjne
 • Centra logistyczne
 • Zakłady komunikacji miejskiej
 • Przedsiębiorstwa magazynowe
 • Lotniska
 • Porty morskie
 • Stacje kolejowe

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy logistyki
 • Organizowanie pracy magazynu
 • Przechowywanie zapasów
 • Przyjmowanie i wydawanie zapasów
 • Zabezpieczanie majątku
 • Obsługiwanie klientów i kontrahentów
 • Język obcy zawodowy
 • Planowanie procesów transportowych
 • Organizowanie procesów transportowych
 • Dokumentowanie realizacji procesów transportowych

Pracownia logistyki

W roku szkolnym 2019/2020 pracownia logistyki została doposażona w specjalistyczny sprzęt w ramach projektów „Wachlarz kompetencji zawodowych – edycja I i II”

Zobacz galerię zdjęć