Technik logistyk | Technikum Nr 1 w Zamościu

Przedmioty punktowane

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

Geografia

Kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk

Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Logistycy zajmują się działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia zysków działalności przedsiębiorstwa poprzez:

 • właściwą organizacje pracy,
 • optymalizację przepływu produktów w zakładzie, magazynie, hurtowni itp.,
 • wyszukiwanie obszarów generujących duże koszty i ich zmniejszanie,
 • optymalizację tras przejazdu i optymalizację ładunku,
 • organizację przewozów samochodowych, kolejowych, morskich i lotniczych (logistyk jest spedytorem),
 • właściwe zarządzanie relacjami z klientem.
Technik logistyk | Technikum Nr 1 w Zamościu
Technik logistyk | Technikum Nr 1 w Zamościu

W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Magazynowania: organizacji pracy magazynu, sposobów rozmieszenia towarów w magazynie, właściwego doboru urządzeń do składowania, zasad wyznaczania stref składowania, rodzajów budowli magazynowych, nowoczesnych technik stosowanych w magazynowaniu (systemy kodów kreskowych, sterowanie głosowe i bezprzewodowe itp.)

Zarządzania zapasami: różne rodzaje zapasów i sposoby ich optymalizacji, sposoby analizy ilości zapasów i zasad ich zamawiania, rodzajów zapasów i zasad ich przechowywania itp.

Spedycji i transportu: zasady organizacji transportu w przedsiębiorstwie oraz transportu miejskiego, określania sieci transportowej miasta, określania i zmniejszania kosztów transportowych, optymalizacji wykorzystania środków transportów, rodzajów środków transportu, dokumentacji transportowej
Produkcji: sposobów zarządzania produkcją, określania ilości produkowanych wyrobów, zasady organizowania cyklu produkcyjnego, określania i minimalizowania kosztów produkcji, tworzenia łańcuchów dostaw (sieci hipermarketów, wielkie sieci produkcyjne), analizy podaży i popytu na dany produkt

Ekologii: nowoczesnych metod zarządzania uwzględniających działania proekologiczne, sposobów odzyskiwania (recyklingu) zużytych materiałów i surowców, sposobów przeciwdziałania negatywnym wpływom przedsiębiorstw z różnych branż (produkcyjnych, transportowych i innych) na środowisko przyrodnicze, sposobom organizacji selektywnej zbiórki odpadów

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w firmach przewozowych
 • w firmach komunikacji miejskiej
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • w branży oczyszczania miast
 • w portach lotniczych i morskich
 • w centrach logistycznych,  handlowych i dystrybucyjnych
 • w hiper i supermarketach
 • w urzędach miast i gmin
 • w sklepach internetowych

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

 • zapasy i magazynowanie

 • logistyka zaopatrzenia i produkcji

 • język obcy w logistyce

 • dystrybucja

 • procesy transportowe w logistyce

 • logistyka w procesach produkcji

 • usługi transportowo-spedycyjne

 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

 • planowanie przepływu zasobów i informacji

Pracownia logistyki

W roku szkolnym 2019/2020 pracownia logistyki została doposażona w specjalistyczny sprzęt w ramach projektów „Wachlarz kompetencji zawodowych – edycja I i II”

Zobacz film

Zobacz galerię zdjęć