VI Edycja OOSL UG

KOLEJNE SUKCESY LOGISTYKÓW!!!

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu wykazali się wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży TSL – Transport Spedycja Logistyka. Uczniowie naszej szkoły (27 osób) wzięli udział w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno – Logistycznej, która odbyła się 19 listopada 2021 roku – etap szkolny. Organizatorem olimpiady jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z 25 pytań. Do II etapu olimpiady –  okręgowego – zakwalifikował się Krystian Szymanek – uczeń klasy 4gt. 

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbył się kolejny konkurs dla logistyków. Organizatorem VI Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków Włocławek 2021 jest Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu wyboru, w którym wzięło udział 30 uczniów z klasy 4gt, 3gt oraz 2g uczący się w zawodzie technik logistyk. Finalistami tego konkursu zostali: Natalia Bryk – klasa 4gt, Wiktor Zając, Krystian Kapłon – klasa 3gt oraz uczennice z klasy 2g Marta Kapica i Julia Chmielewska. 

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych i spedycyjnych: pani Aneta Kuźma, pan Piotr Czechoński, pan Krzysztof Siek oraz pan wicedyrektor Zenon Ważny. 

Powyższe olimpiady i konkursy mają charakter ogólnopolski, uczniowie z całej Polski biorą udział w tych przedsięwzięciach. Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczniowie naszej szkoły, corocznie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach z branży TSL, a także zyskują miejsca na studiach, które oferują uczelnie wyższe,  również dodatkowe punkty czy zwolnienie z opłacania czesnego w zależności od zdobytego miejsca w ramach konkursu. 

Głównym celem olimpiad i konkursów jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki, poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów