Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Paweł Boba

Paweł Boba

Przewodniczący Zarządu SU
oddział 3b
Klaudia Czyż

Klaudia Czyż

Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu SU
oddział 3c
Maja Mielniczuk

Maja Mielniczuk

Członek Zarządu SU
oddział 3f
Sylwia Krawczuk

Sylwia Krawczuk

Sekretarz Zarządu SU
oddział 3c
 Władzami samorządu są:

1. Parlament Uczniowski, który posiada następujące kompetencje:

  • uchwalanie regulaminu SU i innych regulaminów,
  • bieżąca kontrola finansów SU,
  • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory władz Samorządu Uczniowskiego,
  • wybór opiekunów SU,
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
2. Zarząd, którego kompetencje to:
  • kierowanie bieżącą praca Samorządu,
  • reprezentowania Samorządu w szkole i poza szkołą,
  • powołanie sekcji i redakcji gazetek,
  • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
 Opiekunowie SU: Ewa  Kowalewska, Łukasz Kołodziejczyk