Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Klaudia Czyż

Klaudia Czyż

Przewodnicząca Zarządu SU
oddział 2c
Paweł Boba

Paweł Boba

Zastępca Przewodniczącej Zarządu SU
oddział 2b
Maja Mielniczuk

Maja Mielniczuk

Członek Zarządu SU
oddział 2f
Konrad Mazur

Konrad Mazur

Sekretarz Zarządu SU
oddział 3bt
 Władzami samorządu są:

1. Parlament Uczniowski, który posiada następujące kompetencje:

  • uchwalanie regulaminu SU i innych regulaminów,
  • bieżąca kontrola finansów SU,
  • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory władz Samorządu Uczniowskiego,
  • wybór opiekunów SU,
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
2. Zarząd, którego kompetencje to:
  • kierowanie bieżącą praca Samorządu,
  • reprezentowania Samorządu w szkole i poza szkołą,
  • powołanie sekcji i redakcji gazetek,
  • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
 Opiekunowie SU: Ewa  Kowalewska, Łukasz Kołodziejczyk