Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Katarzyna Litkowiec

Katarzyna Litkowiec

Przewodnicząca Zarządu SU
oddział 3e
Paweł Panas

Paweł Panas

Zastępca Przewodniczącej Zarządu SU
oddział 2p
Oliwia Noga

Oliwia Noga

Sekretarz Zarządu SU
oddział 2p
 Władzami samorządu są:

1. Parlament Uczniowski, który posiada następujące kompetencje:

  • uchwalanie regulaminu SU i innych regulaminów,
  • bieżąca kontrola finansów SU,
  • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory władz Samorządu Uczniowskiego,
  • wybór opiekunów SU,
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
2. Zarząd, którego kompetencje to:
  • kierowanie bieżącą praca Samorządu,
  • reprezentowania Samorządu w szkole i poza szkołą,
  • powołanie sekcji i redakcji gazetek,
  • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
 Opiekun SU: Ewa  Kowalewska