Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Zarządu SU
Andrzej PIWKOWSKI - oddział 3at

Zastępca Przewodniczącego Zarządu SU
Zuzanna JARONI - oddział 2bt

Sekretarz Zarządu SU
Diana NAWOTKA - oddział 2ft

 Władzami samorządu są:
1. Parlament Uczniowski, który posiada następujące kompetencje:

  • uchwalanie regulaminu SU i innych regulaminów,
  • bieżąca kontrola finansów SU,
  • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory władz Samorządu Uczniowskiego,
  • wybór opiekunów SU,
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
2. Zarząd, którego kompetencje to:
  • kierowanie bieżącą praca Samorządu,
  • reprezentowania Samorządu w szkole i poza szkołą,
  • powołanie sekcji i redakcji gazetek,
  • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
 Opiekunowie SU: Ewa  Kowalewska, Łukasz Kołodziejczyk