Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Kacper Selech

Kacper Selech

Przewodniczący Zarządu SU
oddział 2bt
Wiktoria Kiszczak

Wiktoria Kiszczak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu SU
oddział 2at
Nikola Proskura

Nikola Proskura

Sekretarz Zarządu SU
oddział 2ht
 Władzami samorządu są:

1. Parlament Uczniowski, który posiada następujące kompetencje:

  • uchwalanie regulaminu SU i innych regulaminów,
  • bieżąca kontrola finansów SU,
  • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory władz Samorządu Uczniowskiego,
  • wybór opiekunów SU,
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
2. Zarząd, którego kompetencje to:
  • kierowanie bieżącą praca Samorządu,
  • reprezentowania Samorządu w szkole i poza szkołą,
  • powołanie sekcji i redakcji gazetek,
  • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
 Opiekunowie SU: Ewa  Kowalewska, Łukasz Kołodziejczyk