Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Wojciech Koper

Wojciech Koper

Przewodniczący Zarządu SU
Zuzanna Jaroni

Zuzanna Jaroni

Zastępca Przewodniczącego Zarządu SU
Diana Nawotka

Diana Nawotka

Sekretarz Zarządu SU
 Władzami samorządu są:

1. Parlament Uczniowski, który posiada następujące kompetencje:

  • uchwalanie regulaminu SU i innych regulaminów,
  • bieżąca kontrola finansów SU,
  • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory władz Samorządu Uczniowskiego,
  • wybór opiekunów SU,
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
2. Zarząd, którego kompetencje to:
  • kierowanie bieżącą praca Samorządu,
  • reprezentowania Samorządu w szkole i poza szkołą,
  • powołanie sekcji i redakcji gazetek,
  • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
 Opiekunowie SU: Ewa  Kowalewska, Łukasz Kołodziejczyk