Plan pracy SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w ZSP Nr 1 w ZAMOŚCIU
rok szkolny 2016/2017

WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
 2. Udział przedstawicieli SU oraz uczniów szkoły w miejskich obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej.
 3. Organizacja giełdy używanych podręczników (2-gi tydz. września).
 4. Udział przedstawicieli Samorządów Oddziałowych oraz SU wraz opiekunami w rocznicy najazdu Rosji na Polskę na Zamojskiej Rotundzie.
 5. Warsztaty samorządowe.
 6. Udział w Samorządowej Grze Miejskiej.
 7. Zapoznanie samorządów oddziałowych z planem pracy SU.
 8. Organizacja DNIA CHŁOPAKA.
 9. Udział w otrzęsinach klas pierwszych.

PAŹDZIERNIK

 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 2. Udział przedstawicieli SU w oficjalnym otwarciu siłowni.
 3. Prawybory parlamentarne.
 4. Organizacja wyborów NAUCZYCIELA ROKU.
 5. Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie części oficjalnej.

LISTOPAD

 1. Udział w „Dniu Zawodów”.
 2. Przygotowanie Andrzejek.

GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki 2015.
 2. Pomoc w dekorowaniu szkoły z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

STYCZEŃ

 1. Współudział w organizacji studniówki.
 2. Podsumowanie działalności SU za I semestru.
 3. Przygotowanie kampanii wyborczej do SU.
 4. Debata kandydatów do SU.
 5. Wybory przedstawicieli społeczności uczniowskiej do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 6. Apel przekazania władzy nowym władzom SU.

LUTY

 1. Organizacja Walentynek.
 2. Próba nawiązania współpracy zewnętrznej na gruncie samorządności.
 3. Nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu.

MARZEC

 1. Organizacja Dnia Kobiet.
 2. Współudział w organizacji Dna Otwartego Szkoły.
 3. Pomoc w dekorowaniu szkoły z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

KWIECIEŃ

 1. Pożegnanie absolwentów.
 2. Obchody Zielonego Dnia- zielony tydzień.

MAJ

 1. Udział w obchodach Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polski.
 2. Udział przedstawicieli SU oraz opiekunów SU w zamojskich obchodach święta 3-ego Maja.
 3. Współudział w organizacji Światowego Dnia Zdrowia.
 4. Współpraca z Radą Samorządu Studenckiego działającego przy PWSZ w Zamościu w organizacji Dni Kultury Studenckiej.
 5. Organizacja Dnia bez Papierosa.

CZERWIEC

 1. Współudział w organizacji Dnia Sportu.
 2. Włączenie się w akcję Szkoła bez Przemocy.
 3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Kolejność przedsięwzięć podejmowanych przez Samorząd Uczniowski może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.